Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Straż w Dziale Personalnym - MTU Areo Engines

 Koncern MTU Aero Engines zatrudnia 8,5 tys. pracowników; jest jednym z największych na świecie producentów zespołów napędowych dla samolotów. MTU Aero Engines Polska rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Nowoczesny zakład produkcyjny wraz z centrum badawczo-rozwojowym zlokalizowany jest w Tajęcinie k. Rzeszowa – stolicy polskiego przemysłu lotniczego. Polski oddział prowadzi prace badawcze, produkcję najwyższej klasy komponentów silników lotniczych, montaż modułów oraz naprawy części układów napędowych.

Aktualnie poszukujemy Stażystę/kę do Działu Personalnego

Zasady współpracy:

·         Status Studenta,

·         Współpraca  podstawie umowy zlecenia,

·         Dyspozycyjność przez 100 – 120 h w miesiącu.

Oczekujemy:

·         Znajomość exela,

·         Umiejętność logicznego myślenia oraz wysokie zdolności analityczne,

·         Skrupulatność,

·         Umiejętność pracy w zespole,

·         Otwartość na zmiany.

Naszym stażystom oferujemy:

·         Płatny staż,

·         Kurs językowy (j. angielski lub j. niemiecki) w 100% finansowany przez pracodawcę,

·         Zdobycie doświadczenia w międzynarodowej firmie z branży lotniczej,

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o  

 przesyłanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem staż o na adres:

hr.mtupolska@mtupolska.com

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Wysyłając do nas CV prosimy o załączenie właściwej klauzuli

rWyrażam zgodę na przetwarzanie przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36 – 002), Tajęcina 108, moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Stażysty/ki do działu personalnego

 

r Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36 – 002), Tajęcina 108, moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

                                                                                                                      

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA w procesie rekrutacji

 

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (kod poczt. 36 - 002), Tajęcina 108 , zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką.”

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane będą mogły być przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od daty złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy HR.MTUPOLSKA@MTUPOLSKA.COM.