Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Program "Staże Prezesa NBP"

Program „Staże Prezesa NBP” 
w Centrali i Oddziałach Okręgowych
Narodowego Banku Polskiego

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”.

 

Wymagania wobec kandydata:

·         ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),

·         wysoka średnia ocen ze studiów,

·         biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,

·         dobra znajomość języka angielskiego,

·         gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,

·         otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

 

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

·         umowę o pracę na czas określony,

·         możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,

·         możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,

·         konsultacje z ekspertami NBP,

·         świadczenia socjalne.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 5 września 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.nbp.pl (O NBP/Praca i kariera), następujących dokumentów w języku polskim:

·         CV i list motywacyjny,

·         dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),

·         jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej.

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest  na stronie www.nbp.pl

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/program-staze-prezesa-nbp-podkarpackie,oferta,6247747, (24.08.2018)