Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Program "Staże Prezesa NBP"

 

Program „Staże Prezesa NBP”

w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego

 

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego,

 

zaprasza absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”

 

 

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

 

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 września 2019 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

 • CV i list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),
 • jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej.

 

ERAZ 

 

 

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie - www.nbp.pl.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Źródło:https://www.praca.pl/program-staze-prezesa-nbp-w-centrali-i-oddzialach-okregowych-narodowego-banku-polskiego_2574655.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=jobalert&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.07.09, (10.07.2019r.)