Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Ochrony

 

SOTER OCHRONA Sp. z o. o.

Specjalistyczna Agencja Ochrony 

poszukuje kandydatówkandydatek

na stanowisko: Pracownik Ochrony

Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka

 

 

Warunki pracy

 

Praca w charakterze pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Stanowiska pracy zlokalizowane w obiektach położonych na terenie Rzeszowa, Jasionki.

 

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy lub doraźnie - od kilku do kilkunastu godzin w ciągu doby w określone dni tygodnia oraz w weekendy. W zależności od potrzeb oraz możliwości czasowych poszczególnych kandydatów.

 

Stanowiska pracy zlokalizowane zarówno wewnątrz obiektów, jak też doraźnie na zewnątrz, na ternie przyległych do ww. obiektów, parkingach itp.

 

Zakres zadań

 

Zlecane czynności związane będą z ochroną doraźną obiektów użyteczności publicznych oraz prywatnych o przeznaczeniu konferencyjno-wystawienniczym w trakcie sympozjów, targów, spotkań o charakterze kulturalnym, naukowym czy też konferencji.

 

Ponadto istnieje możliwość podjęcia pracy w ochronie stałej ww. obiektów oraz w ochronie zakładów produkcyjnych usytuowanych w tym rejonie.

 

Pracownicy ochrony stałej będą wykonywać czynności kontroli ruchu osobowego i towarowego na terenie obiektu, miejsc parkowania pojazdów oraz będą prowadzić wymaganą dokumentację służbową.

 

Pracownicy ochrony doraźnej będą wykonywać również zadania ochrony mienia wewnątrz ww. obiektów, jak też na zewnętrz (tereny parkingów), wspomagając i uzupełniając w tym zakresie stałą ochronę.

 

 Wszyscy pracownicy ochrony, przed podjęciem powierzonych zadań, zostaną przeszkoleni, umundurowani i wyposażeni w środki łączności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 Wymagania niezbędne

 

-  Posiadanie statusu studenta,

 

-  Ukończenie min. 18 lat,

 

-  Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

-  Korzystanie z pełni praw publicznych,

 

-  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

-  Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

 

 

 Wymagania dodatkowe

 

-      Umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych, zaskakujących, zmieniających się nieprzewidywalnie,

 

-  Umiejętność współdziałania w grupach zawodowych,

 

-  Podstawowa wiedza z zakresu ochrony osób i mienia w Polsce.

 

 

 Mile widziane

 

-    Posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymowanie się ukończeniem kursów lub szkoleń w tym zakresie,

 

-   Ukończenie kursów lub posiadanie uprawnień członka służb porządkowych i informacyjnych w zakresie Imprez Masowych.

 

 

 Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 

-  CV i list motywacyjny,

 

-   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dot. posiadania statusu studenta,

 

-   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,

 

-    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 

-  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

-       Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 Dodatkowe dokumenty i oświadczenia

 

-    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, szkoleń i uprawnień.

 

 

Dokumenty należy złożyć do:  2019-10-31  do Biura Karier,

 

lub przesłać na adres:

 

SOTER OCHRONA Sp. z o. o.

 

ul. Obrońców Pokoju 29A,

 

36-100 Kolbuszowa,

 

lub przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@soter.com.pl z dopiskiem „PRACA DLA STUDENTA”