Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

ABK WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

 

ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE: 

 •   publikacji na stronie internetowej/tablicy ogłoszeń Akademickiego Biura Karier WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej -dotyczących ofert pracy/staży/praktyk/ wolontariatów, 
 •  organizacji spotkań branżowych z studentami/absolwentami, 
 • organizacji wspólnie z  ABK WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej szkoleń/kursów/warsztatów,  
 • oferujemy możliwość zamieszczania  informacji o Państwa przedsiębiorstwie, 
 •  organizacji Targów Pracy. 

 

PROSIMY O REJESTROWANIE  SWOICH APLIKACJI

PRZEZ STRONĘ

 http://www.biurokarier.wspia.eu/pracodawcy/rejestracja

LUB

 PRZESŁANIE OGŁOSZENIA  NA ADRES biuro.karier@wspia.eu

 ZAWIERAJĄC W TREŚCI:

 •   charakterystykę firmy,
 •   ramowy zakres obowiązków,
 • wymagania stawiane wobec kandydata,
 • warunki,
 •  adres, na który należy składać aplikację,
 • termin ważności oferty.

 

ZAMIESZCZENIE OFERT NA STRONIE WSPIA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

 


  Kontakt:                                             

 ABK WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej                             

 Cegielniana 14 , 35-310 Rzeszów

  Tel.17 86 70 491,433

http://www.biurokarier.wspia.eu

 biuro.karier@wspia.eu