Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Opiekun klienta

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Produkcja
Region: podkarpackie
Miasto: Jasło (PK)
Data publikacji: 01-12-2017

top

Nowy Styl Sp. z o.o. czołowy europejski producent mebli, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko pracy utworzone w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Opiekun Klienta
Miejsce pracy:Jasło
Nr ref.: OK/11/2017

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wprowadzanie zamówień do systemu, ich monitorowanie, weryfikacja zawartości, do momentu dostawy do klienta,
 • Uzgodnienia związane z zamówieniami w środowisku firmy jak i z klientem,
 • Przygotowanie i koordynacja dokumentów wymaganych przy realizacji zamówień projektowych,
 • Koordynacja zabezpieczenia finansowego klienta,
 • Praca w systemie operacyjnym IFS związana z realizacją zamówień,
 • Koordynacja i przygotowanie zamówień projektowych od strony obsługi logistycznej: ustalania terminów, warunków,
 • Budowanie harmonogramów dostaw, instalacji, montażu projektów, kontakty z dostawcami usług w wymienionym zakresie i nadzór podczas realizacji,
 • Wsparcie klienta i osób współpracujących w zakresie pozostałych usług back office działu.

WYMAGAMY:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Biegła obsługa komputera – pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Zdolność dobrego planowania i zarządzania czasem pracy,
 • Motywacja do nabywania nowych umiejętności,
 • Zaangażowanie, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań dla stawianych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista,
 • Odpowiedzialność i uczciwość połączona z pozytywnym nastawieniem na realizację zadań.

 

MILE WIDZIANE:

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Doświadczenie w obsłudze klienta B2B,
 • Doświadczenie w branżach: wyposażenia wnętrz, meblowej, budowlanej, finansowej.

OFERUJEMY:

 • Bardzo ciekawą pracę w jednej z największych międzynarodowych firm z branży meblarskiej w Europie, o największym potencjale rozwojowym w całej branży,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Profesjonalne narzędzia pracy,
 • Wynagrodzenie składające się z części stałej i premii,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Zapraszamy na naszą stronę: www.nowystylgroup.com

Zgodnie z art. 221 ust. 1 i 4 Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz innych danych osobowych jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Podanie dodatkowych danych osobowych (innych niż w/w) jest dobrowolne. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015. Poz. 2135 z późn. Zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Nowy Styl Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Pużaka 49. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Nowy Styl Sp. z o. o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

 Prosimy o dołączenie klauzul:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nowy Styl Sp. z o. o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.


Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/opiekun-klienta-jaslo,oferta,5703442 z dn. 01.12.2017r. 

Aplikacja przez stronę pracuj.pl

bottom
Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130