Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja biurowa, Administracja Państwowa
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 13-12-2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 19345

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i terenie.
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
Praca w pozycji siedzącej przy sztucznym oświetleniu.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (schody, brak windy)

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie
 • Uczestniczenie w rekrutacji i naborze do czynnych form słuzby wojskowej
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Wykonywanie meldunków, sprawozdań, projektów decyzji i postanowień z zakresu działania Wydziału Rekrutacji
 • Prowadzenie sekretariatu w tym: poczta elektroniczna, polecenia wyjazdów służbowych, rozkaz dzienny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu Ms office
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do WKU w Rzeszowie
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - klauzula "Poufne"
 • Znajomość Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-19 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie
ul. Konopnickiej 5
35-211 Rzeszów

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130