Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Asystent prawny

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Doradztwo/Konsulting
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 14-12-2017

 

 

Asystent Prawny 
w Wewnętrznym Dziale Prawnym

Miejsce pracy: Rzeszów

Kogo szukamy

Jeżeli:

·         jesteś studentem V roku studiów prawniczych lub absolwentem wydziału prawa (ewentualnie aplikantem pierwszego roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej);

·         bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie;

·         potrafisz obslugiwać komputer, w tym systemy informacji prawnej;

·         jesteś dyspozycyjny, i posiadasz takie umiejętności jak wysokie zdolności organizacyjne dokładność, odpowiedzialność, kultura osobista, rozwinięte umiejętności interpersonalne, chęć zdobycia wiedzy i doświadczenia zawodowego;

·         posiadasz umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi;

·         posiadasz lub planujesz specjalizację w zakresie prawa cywilnego, handlowego lub dodatkowo w bardziej specjalistycznych dziedzinach (np. prawo autorskie, prawo pracy)…

… to szukamy właśnie Ciebie!


Mile widzialne będzie doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Twoja przyszła rola

Kandydat będzie uczestniczył w pracach zespołu wewnętrznej obsługi prawnej podmiotów z grupy Deloitte, polegających w szczególności na:

·         sporządzaniu, opiniowaniu i weryfikacji umów zawieranych przez podmioty z grupy Deloitte, w szczególności umów o świadczenie usług zawieranych z klientami Deloitte;

·         sporządzaniu/opiniowaniu wewnętrznych regulacji takich jak procedury, regulaminy, polityki;

·         obsłudze korporacyjnej podmiotów Deloitte np.: w zakresie uchwał organów spółek, protokołów ich zgromadzeń, kwestii rejestrowych, zmian w umowach spółek;

·         kontaktach z zespołem wewnętrznej obsługi prawnej Deloitte Central Europe w zakresie regionalnych polityk i standardów umów Deloitte, procedur, międzynarodowych kontraktów, informacji na temat polskiego prawa, w tym opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych rejestrów i zestawień;

·         kontaktach z urzędami i organami administracji oraz wymiaru sprawiedliwości;

·         dokonywaniu analiz prawnych, sporządzaniu opinii i memorandów, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bieżącym doradztwie w zakresie powyższym, jak również we wszelkich kwestiach prawnych dotyczących działalności podmiotów Deloitte.

Co oferujemy

Pracując z nami możesz liczyć na:

·         bezpośrednią współpracę z ekspertami, gwarantującą szybki rozwój wiedzy oraz kompetencji merytorycznych i biznesowych oraz wiele innych...

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

 

O zespole

Usługi doradztwa podatkowego w dziewięciu biurach w Polsce świadczy zespół ponad 500 specjalistów. Możesz do nich dołączyć aplikując już dziś!

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/asystent-prawny-w-wewnetrznym-dziale-prawnym-rzeszow,oferta,5740277 z dn. 14.12.2017r.

Aplikacja przez stronę: pracuj.pl 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130