Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Młodszy asystent w inspektoracie

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 14-01-2019
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w inspektoracie
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 40487

Warunki pracy

- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe (krajowe, zagraniczne),
- zagrożenia korupcją,
- stres związany z udziałem w kontrolach.
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych
.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji i terminowa realizacja spraw w zakresie organizacji i koordynacji nadzoru Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad produkcją, przetwórstwem żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych oraz analiza dotycząca prowadzenia nadzoru przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii celem przekazywania bieżących lub okresowych informacji o wykonywanych zadaniach,
 • organizowanie i koordynowanie prowadzonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii baz online celem weryfikowania prawidłowości postępowania Powiatowych Lekarzy Weterynarii w tym zakresie,
 • gromadzenie i zaznajamianie się z obowiązujacymi przepisami prawnymi celem ich wdrażania w zakresie koordynacji i organizacji działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz wykorzystywanie ich przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji i terminowej realizacji,
 • przekazywanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynarii - kierownikowi zespołu o wszystkich nieprawidłowościach oraz o wynikach i sposobie załatwienia spraw wraz z pełną dokumentacją celem oceny, ewentualnej weryfikacji sposobu załatwienia,
 • sporządzanie raportów dziennych i tygodniowych o wydarzeniach bieżących, nagłych i kryzysowych zgodnie z zasadami polityki informacyjnej Inspekcji Weterynaryjnej województwa podkarpackiego celem przekazywania istotnych spraw w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem administracyjnym II instancji zgodnie z kpa i przepisami weterynaryjnymi - rozpatrywanie spraw w trybie odwoławczym, przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, kontroli i przygotowywanie decyzji, postanowień i pism - współpraca w przedmiotowym zakresie z Zespołem ds. obsługi prawnej,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli celem ustalenia prawidłowości działania Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub o profilu rolniczym, biologicznym, technologii żywności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • podstawowa obsługa kompurtera (pakiet Microsoft Office),
 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych,
 • podstawowa znajomość przepisów kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/mlodszy-asystent-w-inspektoracie_2250433.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.13

Źródło:https://www.praca.pl/mlodszy-asystent-w-inspektoracie_2250433.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.13, (14.01.2019)

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130