Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Nisko (PK)
Data publikacji: 14-03-2019
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 44469

 

 

 

Warunki pracy

- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin i urządzeń biurowych,
- kontakt z ludźmi,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wymuszona pozycja ciała,
- stałe stanowisko pracy znajduje się w budynku KPP w Nisku, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów.

 

 

Zakres zadań

 • obsługa KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) w zakresie: rejestracji danych dotyczących przestępstw, osób podejrzanych i poszukiwanych, rzeczy utraconych oraz sprawdzeń w: PESEL, REGON, CEPiK, OSADZONY zleconych przez funkcjonariuszy.
 • prowadzenie ERCDŚ (rejestr czynności dochodzeniowo-śledczych) w zakresie: pełnej rejestracji przestępstw, osób pokrzywdzonych i podejrzanych, postępowań sprawdzających, pomocy prawnych, elektronicznej księgi dowodów rzeczowych oraz rejestru powoływania biegłych.
 • pełna obsługa Sekretariatu Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Policji
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, dyskrecja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • obsługa pakietu biurowego
 • znajomość Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia Poświadczenia Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

 

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku, 
ul. Sandomierska 6, 
37-400 Nisko
Sekretariat

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/inspektor_2363166.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4

Źródło:https://www.praca.pl/inspektor_2363166.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4, (14.03.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130