Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy specjalista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 14-03-2019
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 44424

 

 

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań

 • weryfikuje sporządzane w układzie zadaniowym przez jednostki podległe projekty planów, plany, zmiany w planach i sprawozadania z czego sporządza zestawienia zbiorcze Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz wprowadza plany i sprawozadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii celem uzyskania łącznych danych i przekazuje do dysponenta części budżetowej w systemie BUZA,
 • prowadzi teczki akt spraw wytworzonych w Zespole ds. finansowo-księgowych, przygotowuje do zarchiwizowania i wg zbiorczego spisu przekazuje do archiwum,
 • pisze pisma, sprawdza podstawy prawne i uzgadnia przygotowane materiały w celu terminowego i ostatecznego załatwienia sprawy,
 • bierze udział przy sporządzaniu łącznych informacji na potrzeby Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie materiałów otrzymanych od jednostek podległych i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy administracyjnej w sektorze publicznym w zakresie obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazów akt (potwierdzone zaświadczeniem),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internet,
 • ogólna wiedza na temat budżetu zadaniowego w zakresie finansów publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności w zakresie informatyki,
 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2363200.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2363200.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4, (14.04.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130