Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

stażysta

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: HOG POLSKA
Branża: Staże
Region: podkarpackie
Miasto:
Data publikacji: 09-04-2019

Chcesz się przekwalifikować? Nie widzisz perspektyw swojej drogi zawodowej?

Masz problem z powrotem na rynek pracy?

Nie możesz znaleźć pracy? Zacznij od stażu i szkolenia!

Zgłoś się do nas- pomożemy!


Oferujemy staże płatne 1551,84 zł brutto/ m-c i szkolenia 10,35 zł brutto/godz.
Warunki udziału:
-wiek powyżej 29 lat
-zamieszkiwanie w woj. podkarpackim
-maksymalnie średnie wykształcenie w przypadku mężczyzn, kobiety bez ograniczeń co do wykształcenia

-osoba bezrobotna lub bierna zawodowo- studenci studiów niestacjonarnych

Wsparcie dla uczestników:
- 5-miesięczne staże zawodowe
- certyfikowane szkolenia zawodowe
- warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
- konsultacje z trenerem rozwoju kariery
- pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
-catering 
- zwrot kosztów dojazdu 
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Zapraszamy kobiety i mężczyzn!
REKRUTACJA TRWA!!
Adres biura Kierunek-Kariera
C.H. EUROPA II, 3 piętro
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202 0 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130