Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Przemyśl (PK)
Data publikacji: 15-04-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 46139

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym trzykondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw z zakresu organizacji komórki oraz oddziałów celnych wchodzących w skład Delegatury,
 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udzielania odpowiedzi w zakresie dot. Delegatury, regulacji wewnętrznych,
 • przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości komórki,
 • opracowywanie uwag, wniosków i opinii do projektów regulacji wewnętrznych,
 • obsługa kancelarii, sekretariatu Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń wydawanych przez przełożonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z egzaminem dojrzałości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu Office
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność opracowywania projektów dokumentów/procedur wewnętrznych z zakresu zadań realizowanych przez komórkę/Delegaturę
 • praca zespołowa
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/referent_2420277.html

Źródło:https://www.praca.pl/referent_2420277.html, (15.04.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130