Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Koordynator projektu

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Fundacja "Tradycyjna Zagroda"
Branża: Inne
Region: podkarpackie
Miasto:
Data publikacji: 10-05-2019
Oferta pracy w Fundacji „Tradycyjna Zagroda” 
na stanowisku Koordynator projektu 
 
 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” jest organizacją działającą dla rozwoju społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego mieszkańców terenów wiejskich Pogórza Dynowskiego. 
 
Obecnymi najważniejszymi 3 obszarami działań Fundacji są:
 • bezpieczeństwo drogowe dzieci i seniorów,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi bazująca na integracji międzypokoleniowej,
 • edukacja ekologiczna oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich.  
 
Aktualnie Fundacja realizuje dwa większe projekty w ramach dotacji z ASOS 2019 (do 31.12.2019 r.) oraz z FIO (do 30.11.2020 r.), a także inne, pomniejsze projekty.  
 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” zatrudni Koordynatora projektu w ramach projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
 
 
Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:
 • bieżące koordynowanie działań organizacyjno-administracyjnych dwuletniego projektu FIO,
 • monitorowanie i zarządzanie ryzykiem projektu,
 • zarządzanie promocją projektu,
 • nadzorowanie prac personelu projektu oraz nadzór nad dokumentami projektu (listy obecności, karty czasu pracy, itp.),
 • dokumentowanie i raportowanie zadań, przygotowanie dokumentacji finansowej, opracowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz końcowego z realizacji projektu. 
 
Od kandydatów wymagamy:
 • doświadczenia w koordynacji projektów, w szczególności tych dofinansowanych z FIO lub ASOS (potwierdzonego odpowiednimi dokumentami: zaświadczeniami, rekomendacjami, świadectwami pracy lub zaangażowaniem wolontariackim)
 • zorganizowania, samodzielności, komunikatywności i gotowości do doskonalenia swojego indywidualnego warsztatu pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności minimum 2 dni w tygodniu,
 • biegłej znajomości pakietów biurowych (MS Office),
 • mobilności i gotowości do dojazdów do biura projektu (gmina Kańczuga/Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie) lub ewentualnie na innym obszarze Pogórza Dynowskiego. 
 

Dodatkowymi atutami będą:
 • doświadczenie pracy/wolontariatu w organizacjach pozarządowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów międzypokoleniowych lub dot. ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  
 
Oferujemy:
 • satysfakcję ze wspólnych sukcesów w rozwoju integracji międzypokoleniowej bazującej na ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi na Pogórzu Dynowskim,
 • zatrudnienie na umowę o pracę 1/2 etatu lub umowę cywilno-prawną (do wyboru) w kwocie 1630 zł brutto,
 • możliwość dodatkowego zatrudnienia w Fundacji w ramach realizowanych projektów w zależności od posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,  
 • partycypację w rozwoju fundraisingowym Fundacji oraz jej programów społecznych,
 • wsparcie przy wdrażaniu się do wykonywanej pracy.  
 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 23 maja 2019 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@tradycyjnazagroda.pl  W tytule maila prosimy wpisać „Koordynator projektu”.  
 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
 
W przesłanej aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130