Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Spec. ds. aktywności społecznych/ Koordynator merytoryczny

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Fundacja "Tradycyjna Zagroda"
Branża: Inne
Region: podkarpackie
Miasto:
Data publikacji: 10-05-2019
Oferta pracy w Fundacji „Tradycyjna Zagroda” 
na stanowiskach: Spec. ds. aktywności społecznych / Koordynator merytoryczny 
 
 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” jest organizacją działającą dla rozwoju społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego mieszkańców terenów wiejskich Pogórza Dynowskiego. 
 
Obecnymi najważniejszymi 3 obszarami działań Fundacji są:
 • bezpieczeństwo drogowe dzieci i seniorów,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi bazująca na integracji międzypokoleniowej,
 • edukacja ekologiczna oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich.  
 
Aktualnie Fundacja realizuje dwa większe projekty w ramach dotacji z ASOS 2019 (do 31.12.2019 r.) oraz z FIO (do 30.11.2020 r.), a także inne, pomniejsze projekty.  
 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” zatrudni Spec. ds. aktywności społecznych / Koordynatora merytorycznego w ramach projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
 
 
Poszukujemy osób (mile widziani studenci IV i V roku, a także emeryci), które będą odpowiedzialne za:
 • nadzór merytoryczny nad wszelkimi działaniami projektu, w tym towarzyszenie w warsztatach oraz w zajęciach plenerowych oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej wszelkich zajęć,
 • utrzymywanie ciągłego i bieżącego kontaktu z uczestnikami projektu,
 • opracowanie raportów miesięcznych z postępu w realizacji wszelkich działań merytorycznych,
 • zwoływanie i moderowanie spotkań zespołów, opieka i pomoc w opracowywaniu „międzypokoleniowych programów”, spotkań i konsultacji społecznych, spotkań otwartych dla społeczności lokalnej,
 • korekta materiałów opracowywanych przez uczestników oraz ich zatwierdzanie do druku. 
 
Od kandydatów wymagamy:
 • wiedzy nt. partycypacji społecznej,
 • gotowości do uczenia się nowych umiejętności i doskonalenia swojego indywidualnego warsztatu pracy,
 • samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjno-komunikacyjnych,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności od 2 do 5 dni w tygodniu (w zależności od poziomu zaangażowania / wymiaru czasu pracy),
 • znajomości pakietów biurowych (MS Office),
 • mobilności i gotowości do dojazdów do biura projektu (gmina Kańczuga/Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie) oraz do tradycyjnych sadów na obszarze północnocentralnej części Pogórza Dynowskiego (gminy: Jawornik Polski, Kańczuga, Dynów lub okolicznych gmin).  
 
Dodatkowymi atutami będą:
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań dla grup międzypokoleniowych (dzieci, młodzieży i seniorów),
 • doświadczenie dot. tradycyjnych sadów i ochrony dawnych odmian drzew owocowych oraz ochrony ptaków. 
 
Oferujemy:
 • satysfakcję ze wspólnych sukcesów w rozwoju integracji międzypokoleniowej bazującej na ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi na Pogórzu Dynowskim,  
 • zatrudnienie na umowę o pracę 1/2 etatu lub umowę cywilno-prawną (do wyboru) w kwocie 1630 zł brutto. (Uwaga: możliwe jest również zatrudnienie w innym wymiarze czasu pracy odpowiadającego 1/4, 3/4 lub 1/1 etatu),
 • możliwość dodatkowego zatrudnienia w Fundacji (w zależności od posiadanych kompetencji),
 • partycypację w rozwoju fundraisingowym Fundacji oraz jej programów społecznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,
 • wsparcie przy wdrażaniu się do wykonywanej pracy.  
 
 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 23 maja 2019 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@tradycyjnazagroda.pl W tytule maila prosimy wpisać „Spec. ds. aktywności społecznych / Koordynator merytoryczny”. 
 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
 
W przesłanej aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130