Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Referent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Sanok (PK)
Data publikacji: 13-05-2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 47365

 

 


Warunki pracy

- Budynek piętrowy, bez windy, bez podjazdów; 
- Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- Praca przy komputerze (w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego)

 

 

Zakres zadań

 • obsługa sekretariatu Inspektoratu, w tym urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna, komputer, skaner, drukarka;
 • przyjmowanie, rejestracja i wprowadzanie do systemu EZD korespondencji przychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • przyjmowanie, rejestracja, pakowanie i przygotowanie do wysyłki z wykorzystaniem systemu EZD korespondencji wychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • prowazenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w postaci kart drogowych oraz sporządzanie comiesięcznych rozliczeń kart drogowych, kosztów i ilości zużycia paliwa;
 • prowadzenie kasy Inspektoratu;
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 • monitorowanie przemieszczeń wyposażenia, aktualności opisów ewidencji wyposażenia, zbieranie informacji o stanie wyposażenia Inspektoratu;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • przygotowywanie niezbędnych sprawozdań do organów wyższej instancji;
 • udzielanie informacji interesantom kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym lub podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku 
38-500 Sanok, ul. Młynarska 45

 

Źródło:https://www.praca.pl/referent_2470821.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=jobalert&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.05.12, (13.05.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130