Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy statystyk

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 07-06-2019
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 48855

 

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Oddziału w Krośnie
• Praca przy komputerze 
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Krośnie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• W budynku znajduje się winda


Inne
Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z wykorzystaniem kanałów CAxx, PAPI i przetwarzanie ich w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach
 • Monitorowanie kompletności danych oraz prowadzenie kontroli merytorycznej i logicznej danych źródłowych wpływających do Urzędu
 • Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz założeń metodologicznych
 • Prowadzenie badań ankietowych w terenie w charakterze ankietera uzupełniającego
 • Prowadzenie samochodu służbowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-statystyk_2518096.html#1eba9d16f79dc73c436b4905cb40c4b0, (07.06.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130