Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Inspektor- specjalista ds. prawnych

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Prawo
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 10-06-2019

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor - specjalista ds. prawnych
Miejsce pracy: Rzeszów

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • zastępowanie Towarzystwa przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie stanowisk prawnych oraz projektów pism procesowych w sprawach związanych z prawem ubezpieczeniowym
 • prowadzenie repertoriów spraw sądowych
 • sprawozdawczość
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa

Nasze wymagania:

 • aplikant radcowski I lub II roku
 • dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz administracyjnego
 • umiejętność pisania i przygotowywania pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty, apelacji, zażalenia innych pism procesowych
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość środowiska Windows i MS Office
 • samodzielność, dobra organizacja pracy oraz rzetelność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
Wybranemu kandydatowi oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.
 
 
Źródło:https://www.pracuj.pl/praca/inspektor-specjalista-ds-prawnych-rzeszow,oferta,6873324, (10.06.2019r.)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektor-specjalista ds. prawnych”.


Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV 
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130