Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 11-07-2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 49991

 

 

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Rzeszowa.
Kontakt z petentami, dlatego konieczna jest komunikatywność i odporność na stres.
Praca przy komputerze.
Konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe w teren.
1 piętro budynku, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy: komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

 

 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projetków decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • weryfikacja projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • załatwianie skarg
 • załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z budownictwem - ogólnobudowlane lub prawnicze 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem oraz 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w przypadku osób z wykształceniem ogólnobudowlanym)
 • znajomość ustaw: prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw i dziedzin pokrewnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętności redakcyjne, umiejętność dzialania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • komunikatywność, samodzileność, zdolności mediacyjne umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

 


Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/zastepca-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego_2552028.html#3b52b0a8be5605467a33edcdedafadd4, (11.07.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130