Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Funkcjonariusz (profil ekonomiczny/finansowy)

Nazwa firmy: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Branża: Administracja Państwowa
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 29-11-2019

Centralne Biuro Antykorupcyjne - jest służbą  specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

W związku z rozwojem Biura do Delegatury w Rzeszowie poszukujemy kandydatów do służby o profilu

Ekonomicznym/Finansowym

Od kandydatów o profilu ekonomicznym/finansowym oczekujemy:

§  wykształcenia wyższego kierunkowego lub statusu studenta ostatniego roku (np.: ekonomia, bankowość, rachunkowość, finanse, controling);

§  wysoko rozwiniętych umiejętności analizowania danych oraz wyciągania wniosków;

§  umiejętności szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;

§  dużego potencjału intelektualnego, otwartego umysłu.

Naszym funkcjonariuszom oferujemy:

  • możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności;
  • kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego;
  • stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • podania adresowanego do Szefa CBA;
  • kwestionariusza osobowego (dokument do pobrania na stronie cba.gov.pl w zakładce NABÓR DO SŁUŻBY);
  • curriculum vitae;
  • listu motywacyjnego;
  • 2 aktualnych zdjęć paszportowych (4,5 x 3,5 cm).

 

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres:
Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres:
rekrutacja@cba.gov.pl  (z podaniem numeru referencyjnego E/1).

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130