Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Pracownik biurowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja biurowa
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 03-12-2019

 

 
Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. 
35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120;
 
zatrudni kandydata na stanowisko
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie raportów zatrudnienia
 • Rozliczenie dzienne pracowników z godzin przepracowanych
 • Prowadzenie kontrolki elektronicznej i wprowadzenie odpowiedniej nieobecności do systemu SAP
 • Prowadzenie Rozliczenia Czasu Pracy (RCP)
 • Prowadzenie ewidencji akt zatrudnionych pracowników
 • Analizowanie ważności zaświadczeń lekarskich i wprowadzanie do systemu SAP
 • Analizowanie ważności szkoleń BHP
 • Nadzór nad dokumentacją ( akty normatywne tj. zarządzenia, polecenia, komunikaty, instrukcje) – rejestrowanie, przechowywanie, archiwizowanie
 • Obsługa sekretariatu

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość Programu SAP moduł kadrowo - płacowy
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.


Oferty spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

 
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: rekrutacja@zmwskrz.com

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 m-c, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do przetwarzania danych lub podmioty, którym ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 
Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.
 
Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
 
Jeżeli CV zawiera zdjęcie prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.
 
W każdym czasie może Pan/ Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@zmwskrz.com

Aplikuj:https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-biurowy-rzeszow,oferta,7250456

Źródło:https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-biurowy-rzeszow,oferta,7250456, (03.12.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130