Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjalista Automatyzacji Procesów

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Merkury Market
Branża: Informatyka/Administracja
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 27-05-2020

 

Firma Merkury Market to jeden z wiodących dostawców artykułów dekoracji i wyposażenia wnętrz oraz materiałów budowlanych w państwach centralnej Europy.

 

 

 

Specjalista Automatyzacji Procesów

 

Miejsce pracy: Krosno, podkarpackie

 

 

 

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy ze specjalistą, który będzie uczestniczył w powstawaniu oraz nadzorowaniu projektów i implementacji nowoczesnych aplikacji biznesowych zgodnie z dostarczoną specyfikacją, obsługę po wdrożeniową oraz tworzenie rozszerzeń dla już funkcjonujących modułów oraz tworzenie dokumentacji projektowo-wdrożeniowej.

 

 

 

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 

 • Konfigurowanie procesów biznesowych w systemie typu workflow;

 • Analizowanie wymagań i potrzeb biznesowych, sporządzanie specyfikacji biznesowej i technicznej do projektowanych procesów;

 • Mapowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów;

 • Współpracę z różnymi jednostkami organizacyjnymi w grupie kapitałowej w zakresie ustalania kształtu procesów wewnętrznych, sprzedażowych i obsługowych;

 • Bieżący monitoring i wsparcie procesów wewnętrznych.

 

Oczekujemy od Ciebie:

 

 • Praktycznej umiejętność konfiguracji procesów;

 • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki matematyka, informatyka oraz pokrewne;

 • Mile widziane doświadczenia we współpracy z jednostkami biznesowymi, IT, wsparcia i innymi;

 • Wytrwałości w dążeniu do celu;

 • Komunikatywności oraz umiejętności negocjacji;

 • Umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i rzetelności;

 • Doskonałej organizacji czasu pracy.

 

Oferujemy:

 

 • ciekawe stanowisko o wysokim stopniu samodzielności

 • duże możliwości realizacji własnych pomysłów i inicjatyw oraz dalszego rozwoju zawodowego

 • możliwość udziału w kilku projektach

 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania oraz wkładu wniesionego w ostateczny efekt

 

 

 

 

 

Zainteresowane praca osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV na adres: kariera@merkurymarket.pl Telefon: 505-603-704

Prosimy o zamieszczanie na dokumentach aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
pracowników i zleceniobiorców prowadzonych przez Merkury Market Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul.
Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w
Rozporządzenia,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, tj.
nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłania Administratorowi
niniejszego formularza,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem @

7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w
celu zawarcia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych z wybranymi
osobami.

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130